Zabezpieczenia

Maszyna spełnia europejskie normy bezpieczeństwa, zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC. Została wyposażona w barierę ochronną typu "zawias" od strony operatora, przyciski bezpieczeństwa po stronie operatora i na wyjściu elementów, automatyczny hamulec taśm ściernych do natychmiastowego zatrzymania, panel diagnostyki alarmów oraz pulpit kontrolny.

Natychmiastowe zatrzymanie maszyny i wyświetlenie alarmu nastąpi w przypadku:
* Niskiego ciśnienia sprężonego powietrza
* Otwartych drzwi
* Przeciążenia i zwarcia elektrycznego
* Nadmiernej obróbki - zbyt dużej grubości materiału
* Braku naprężenia taśm ściernych
* Wysunięcia taśmy ściernej
* Zerwania taśmy ściernej