STÓŁ ROBOCZY TYPU "TUBELESS"

Jest to bardzo zaawansowany technologicznie system, składający się z aluminiowych profili podtrzymujących przyssawki lub urządzenia blokujące pneumatycznie.

Aluminiowe profile posiadają wewnętrzne kanały dla przesyłu próżni oraz są wyposażone w zawory magnetyczne uruchamiane automatycznie podczas pozycjonowania przyssawek. Wspomniany system umożliwia wyeliminowanie uciążliwych przewodów zewnętrznych doprowadzających próżnię oraz posiada następujące zalety:
- nie występowanie ryzyka uszkodzenia przewodów podczas wykonywania obróbki
- max dosunięcie przyssawek na tym samym stole roboczym dzięki czemu są lepiej podtrzymywane elementy o małej grubości
- max dosunięcie stołów roboczych dzięki czemu jest zmniejszenie minimalnych wymiarów obrabianych elementów
- łatwe przygotowanie stołu roboczego dzięki możliwości dowolnego ustawienia przyssawek, nie ograniczonego przewodami.

Zalety wspomnianego rozwiązania to:
- oszczędność czasu
- lepsze podparcie obrabianych elementów
- łatwe przygotowanie stołu roboczego dzięki możliwości wyboru wśród szerokiej gamy przyssawek i pneumatycznych docisków o różnych rozmiarach

Ustawianie wzdłuż stołu roboczego odbywa się na prowadnicach i łożyskach liniowych z autokasowaniem luzów, łożyska są wyposażone w podwójną uszczelkę uniemożliwiającą przenikania pyłu do ich wnętrza. Blokowanie stolików na dwóch prowadnicach jest stale aktywne dzięki systemowi sprężyn. Odblokowanie jest pneumatyczne.

Stół roboczy jest podzielony na dwa obszary pracy – lewy i prawy. Wspomniane obszary mogą być łączone w razie obróbki dużego elementu.