ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
96-325 Radziejowice
Krze Duże 57a
woj. mazowieckie

NIP  8381849600

REGON: 363066532
KRS : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588262.

Napisz do nas