Finansowanie

Finansowanie

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi oraz dbając o czas i ekonomiczne korzyści naszych Klientów proponujemy rozwiązania w zakresie finansowania oferowanych przez nas maszyn i urządzeń.

W ofercie posiadamy produkty instytucji finansowych dedykowane dla branży produkcji wyrobów z drewna w formie Leasingu oraz Pożyczki dla Klientów realizująych zakup przy udziale dotacji unijnych.

Nasz specjalista mając na uwadze interes naszych Klientów kładzie szczególny nacisk na dopasowanie rozwiązania finansowego indywidualnie do każdego z nabywców.
Wypracowane z wybranymi, wieloletnimy partnerami finansowymi warunki współpracy gwarantują naszym Klientom szybką i bezproblemową realizację transakcji na preferncyjncyh warunkach.

Leasing

 • Zakres przedmiotów podlegjących finansowaniu

  Finansowaniu podlegają wszystkie maszyny nowe i używane z oferty ITA sp. z o.o. sp. k.

 • Udział własny Klienta - Opłata wstępna

  Proponujemy finansowanie od 0% udziału własnego na maszyny nowe oraz 5% na maszyny używane. Maksymalny poziom opłaty wstępnej w przypadku zarówno maszyn nowych jak i używanych wynosi 45%.

 • Okres leasingu i wartość wykupu po zakończeniu umowy

  Ze względu na stawkę amortyzacji maszyn w ofercie – 14%, przepisów regulujących czas trwania umowy, a także wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, najkrótszy możliwy okres finansowania to 3 lata, po których wykup maszyny wynosi 20% wartości początkowej, po 4 latach 6%, po 5 latach i więcej stawka wykupu wynosi 1%, co jest z punktu widzenia podatkowego rozwiązaniem najkorzystniejszym. Maksymalny dostępny okres leasingu to 8 lat.

 • Waluty umowy leasingu

  Dostępne waluty finansowania to standardowo PLN oraz EUR w wariancie:

  • denominowanym – umowa zostaje zawarta w walucie EUR, natomiast wszystkie raty miesięczne wraz z wykupem są płatne w PLN, ich wartość jest określana każdorazowo po przeliczeniu po aktualnym kursie EUR;
  • niedenominowanym – umowa zostaje zawarta w walucie EUR, spłata wszystkich płatności leasingowych następuje również w EUR bez przeliczeń kursowych, co jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym dla Klientów posiadających przychody w walucie EUR.

  Na życzenie Klienta istnieje również możliwość zawarcia umowy w walucie CHF – frank szwajcarski.

 • Procedura uproszczona - na dowód!

  W celu maksymalnego uproszczenia procesu przyznania leasingu dla umów gdzie zaangażowanie Klienta(wartość maszyny-opłata wstępna) nie przekracza 50.000 EUR funkcjonuje procedura uproszczona, w której ze trony Klienta wymagane jest przedstawienie jedynie dowodu osobistego
  bez dokumentów finansowych i wypełniania wniosków. Minimalna opłata wstępna w procedurze uproszczonej wynosi 10%

 • Leasing 100% bez odsetek

  Dla Klientów gotowych przeznaczyć do leasingu 45% wartości przedmiotu umowy, jesteśmy w stanie zaproponować leasing 100% bez odsetek!
  Propozycja obejmuje wszystkie nowe maszyny z naszej oferty. Wymogiem koniecznym jest zawarcie umowy na okres finansowania 3 lat.


Pożyczka

Pożyczka to produkct skierowany do Klientów będacych beneficjentami dotacji unijnych.
Zaletą tego rozwiązania w stosunku do leasingu przy inwestycjach współfinansowanych z funduszy europejkich jest fakt że finansowane aktywa są własnością Klienta co jest warunkiem koniecznym w większości projektów. Ponadto istnieje możliwość przeznaczenia otrzymanej dotacji w całości lub w części na spłatę raty balonowej pożyczki w celu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia.

Dostępne warianty finansowania netto oraz brutto obejmujacy równiez VAT, bez konieczności angażowania środków własnych do inwestycji. Produktem objęte są zarówno maszyny nowe jak i używane. Pożyczka nie jest ograniczona minimalnym czasem trwania umowy, może zostać zawarta nawet na okres 1 roku oraz maksymalnie na 10 lat(w zależności od wartości inwestycji)

Zapraszamy do kontaktu

Nasz doradca szczegółowo zaprezentuje Państwu ofertę finansowania oraz chętnie odpowie na wszystkie pytania


Poniżej prezentujemy oferty finansowania na pryzkładowe maszyny

Smart 300

rata miesięczna: 951,14 PLN
 • opłata wstępna: 0%
 • okres leasing: 6 lat
 • wykup: 1%

Project 250

rata miesięczna: 3 276,03 PLN
 • opłata wstępna: 0%
 • okres leasing: 6 lat
 • wykup: 1%

POINT K2

rata miesięczna: 3 300,00 PLN
 • opłata wstępna: 5%
 • okres leasing: 6 lat
 • wykup: 1%